17 - Matthew Logan Vasquez

Matthew Logan Vasquez of Delta Spirit on John Lennon & Yoko Ono's "Double Fantasy - Stripped Down."